• lab-217043_1280

istorija

IN2006

Osnovana je LuoRon matična kompanija Shengshihengyang.
Osnivač je pokrenuo kompaniju sa snom.U to vrijeme je bio sam, sve je morao sam.

U 2007

Kompanija je rasla i postajala sve više zaposlenih.

U 2008

Korak naprijed ne može zaustaviti.Osnivači su suosnivali tvornicu.Fokusirajte se na istraživanje, razvoj, prodaju i servis biološkog potrošnog materijala.

U 2011

Fabrika je proširena i opseg je dodatno proširen.

U 2012

Kontinuirana inovacija, kontinuirano širenje linije proizvoda.

U 2013

LuoRon je počeo da radi sa nekim renomiranim partnerskim kompanijama za medicinsku i laboratorijsku opremu i reagense.

IN2014-2016

LuoRon je izvršio prilagođene usluge, plan nabavke na jednom mjestu.

2017

Osnovan je brend Luo Ron.

2018

LuoRon proizvodi ulaze na međunarodno tržište.Radionica je proširena i nadograđena na 100000 stepenastih soba za čišćenje.

2019-2020

Dajte punu podršku globalnoj borbi protiv COVID-19.

2021

Idemo dalje.